Път към мечтите -ТетаХийлинг сесия - Holistic Coaching and Theta Healing ,