Път към сърцето - Тета Хийлинг сесия - Holistic Coaching and Theta Healing ,