Ваучер за подарък- Астро или ТетаХийлинг сесия - Holistic Coaching and Theta Healing ,