Път към хармония - ТетаХийлинг сесия - Holistic Coaching and Theta Healing ,